POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 

Identitat  ESCO CARNS 2000, S.L.U.
NIF  B62151956
Direcciò postal  C/ Casanova, núm. 144 baixos 2 – 08036 Barcelona
Telèfon  93 477 43 17
Correu electrónic info@escofetoliver.com

R.M. de Barcelona, Tom núm. 32325, Foli núm. 191, Fulla b 206891

PROPÒSIT DE TRACTAMENT

Les seves dades personals només seran utilitzades per a les següents finalitats: Gestió de productes i serveis contractats, Enviament d’informació comercial, electrònica o no electrònica, relacionada amb els productes i serveis d’ESCO CARNS 2000, S.L.U. A manera d’exemple, però no limitat ofereix: Promocions, newsletter, etc. A més de realització d’estudis de mercat; atenció al client, resolució de dubtes, presentació de queixes, suggeriments…

Les dades personals facilitades es conservaran sempre que l’interessat no sol·liciti la supressió i, en tot cas, mentre es mantingui la relació comercial.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT 

La base legal per al tractament de les dades és la legitimitat per consentiment de l’interessat en el cas que l’usuari doni la seva autorització per a un tractament específic de dades com quan sol·liciti la subscripció al butlletí. Així mateix, el tractament de les dades per a l’enviament de comunicacions comercials relacionades amb el producte adquirit es recolzarà sobre la base d’un interès legítim en cas d’una relació comercial o contractual prèvia. En qualsevol cas, ESCO CARNS 2000, S.L.U. legitimarà el tractament de les dades quan siguin necessàries per a l’execució d’un contracte. Per a aquests últims, la comunicació de les dades personals mínimes és un requisit indispensable per signar el contracte, per la qual cosa, si no les proporciona, ESCO CARNS 2000, S.L.U. pot no ser capaç de prestar el producte o servei contractat. 

“D’acord amb l’article 6, apartat 1, pàrraf 1, lletra a del RGPD, si prèviament hem obtingut el seu consentiment exprés al registre del nostre butlletí, utilitzarem les dades necessàries per a l’enviament de comunicacions comercials d’acord amb aquest consentiment. Pot donar-se de baixa del butlletí en qualsevol moment enviant un missatge a la nostra adreça de contacte aquí descrita info@escofetoliver.com o fent clic a l’enllaç habilitat per a això en el correu electrònic amb aquesta comunicació comercial. Després de donar-nos de baixa bloquegem la vostra adreça de correu electrònic per a aquest ús, sempre que no hàgiu donat el vostre consentiment exprés que les dades es continuaran utilitzant, o ens reservem el dret de continuar utilitzant les vostres dades en els casos permesos per la llei i sobre els quals us informem en aquest document.

DESTINATARIA DE CESIONS O TRANSFERÈNCIES

ESCO CARNS 2000, S.L.U. informa els interessats que no duu a terme cap cessió, comunicació o venda de dades dins o fora de la UE, tret d’imperatiu legal. Si bé, per a l’adequada prestació d’un servei o el seu correcte funcionament, aquestes dades poden ser tractades per tercers a través d’una relació contractual, actuant d’aquesta manera com encarregats de tractament, al mateix temps que es manté la confidencialitat i secret de la informació.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ESCO CARNS 2000, S.L.U. dades personals relatives a vostè o no és tractada. D’altra banda, qualsevol interessat podrà sol·licitar l’exercici dels següents drets davant ESCO CARNS 2000, S.L.U. enviant una carta a l’adreça postal que mostrem a l’epígraf (la part superior de la pàgina):

– Dret d’accés: Permet a l’interessat conèixer i aconseguir informació sobre les seves dades personals objecte de tractament.

– Dret de rectificació o supressió: Permet corregir errors, modificar les dades que acaben sent inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.

– Dret de cancel·lació: Permet suprimir dades que resulta inadequades o excessives.

– Dret d’oposició: Dret de l’interessat a no dur a terme el tractament de les seves dades personals o a cessar-les.

– Limitació del tractament: Implica el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

– Portabilitat de les dades: Prestació de les dades subjectes a l’interessat, perquè l’interessat pugui transmetre’ls a un altre responsable del tractament, sense impediments.

– Dret a no estar subjecte a decisions individuals automatitzades (incloent-hi perfils): És el dret a no ser objecte d’una decisió basada en el processament automatitzat que produeix efectes o afecta significativament.

L’interessat podrà, en qualsevol moment, revocar el consentiment atorgat prèviament per utilitzar les seves dades. En el cas que vostè revoqui el consentiment per emmagatzemar i tractar les seves dades, ESCO CARNS 2000, S.L.U. no podrà prestar-li determinats serveis. En cas d’abandonament de qualsevol dels drets esmentats, l’interessat podrà presentar la corresponent reclamació de tutela davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Trusted Shops Trustbadge s’integra en aquest lloc web per mostrar el seu segell de qualitat i qualificacions recollides, així com per oferir productes de botigues de confiança als compradors després de fer una comanda. 

Això és necessari per a la satisfacció dels nostres interessos legítims en la comercialització de la nostra oferta i per garantir la seguretat d’una compra, si us plau, s’ajusti a l’article 6 de la parròquia (f) GDPR. Trustbadge, i els serveis anunciats amb ell, formen part de l’oferta de Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, Colonia C.P. 50823, Alemanya.

Un proveïdor de xarxa de distribució (CDN) proporciona confiança com a part del processament de comandes.  Botigues de confiança GmbH utilitza proveïdors de serveis dels EUA. Es garanteix un nivell adequat de protecció de dades. Podeu trobar més informació sobre la seguretat de les dades de Trusted Shops GmbH aquí: https://www.trustedshops.es/aviso-legal/ 

Cada vegada que es consulta el Trustbadge, el servidor web guarda automàticament un fitxer de registre del servidor, que conté l’adreça IP, la data i l’hora de la visita, la quantitat de dades transmeses i el proveïdor sol·licitant (dades d’accés), mentre s’enregistra la visita. Les dades individuals d’accés s’emmagatzemen en una base de dades de seguretat per a l’anàlisi de problemes de seguretat. Els fitxers de registre se suprimeixen automàticament com a molt tard 90 dies després de la creació.  Les dades personals addicionals seran cedides a Trusted Shops GmbH, en la mesura que, un cop realitzada una comanda, hagis optat per l’ús de productes de Trusted Shops o ja t’hagis registrat per gaudir del seu ús. En aquest cas, s’aplicarà l’acord contractual entre vostè i botigues de confiança. A aquest efecte, les dades personals es recopilen automàticament de les dades de la comanda. Tant si estàs registrat com si no com a client trustbadge.