Avís legal

CONDICIONS D’ACCÉS A LA PÀGINA WEB

Amb la finalitat de complir amb la legalitat vigent i atorgar seguretat i confiança a tots els seus usuaris, els informem, en virtut de la Llei 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que aquesta pàgina Web és propietat d’ESCO CARNS 2000, S.L.U. amb domicili al Carrer de Casanova, núm. 144 Baixos 2 – 08036 BARCELONA, provista de C.I.F. nº B62151956, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb les següents dades: Tom núm. 32325, Foli núm. 191, Fulla B 206891

Per a qualsevol consulta o proposta, contactar-nos al email info@escofetoliver.com o trucant al telèfon 93 477 43 17.

Resolució de litigis en línea.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línea, d’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, que es troba disponible en el següent enlaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta pàgina web.

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’usuari és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i acceptació íntegra, expressa i sense reserves d’aquestes CONDICIONS GENERALS D’ÚS, vigents en el moment de l’accés, que demanem que es llegeixin detingudament. Si l’usuari no està d’acord amb aquestes condicions d’ús, tindrà que abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar en ell.

El suministrament de dades personals i la compra de productes mitjançant el nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys, o en el seu cas, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

En qualsevol moment podem modificar la presentació i configuració de la nostra pàgina web, ampliar o reduir serveis, i inclús suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

A. Propietat Intelectual

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat d’ESCO CARNS 2000, S.L.U. o de tercers a qui s’ha adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intelectual i Industrial.

L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa d’ESCO CARNS 2000, S.L.U. i del titular dels drets per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al seu titular.

ESCO CARNS 2000, S.L.U. és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra autorització.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix, i s’autoritza exclusivament a permetre l’accès a la nostra pàgina web, quedant prohibida en altres pàgines la reproducció total o parcial de les imatges i continguts del nostre portal. Així mateix, només el fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci d’ESCO CARNS 2000, S.L.U.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal.

B. Condicions d’Accés

L’accés a la nostra pàgina web es gratuït i no necessita subscripció o registre previs. No obstant això, per fer ús de determinats serveis i per a la compra dels nostres productes és necessari registrar-se, omplir formularis i abonar els productes adquirits. Aquests casos seran identificats degudament a la pàgina web, amb fàcils indicacions per registrar-se i/o, en el seu cas, comprar productes.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’usuari de la nostra política de privacitat.

L’usuari haurà d’accedir a la nostra pàgina web d’acord amb la bona fe, les normes d’ordre públic, aquestes condicions generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es fa sota la responsabilitat pròpia i exclusiva de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que causi a tercers o a nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferits en aquesta pàgina web per procediments diferents als estipulats en aquestes condicions d’ús i, en el seu cas, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats productes.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres websites als que es pugui accedir mitjançant els enllaços que la nostra pàgina web posa a disposició de l’usuari, comuniquem que ESCO CARNS 2000, S.L.U. queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota classe que puguin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l’usuari.

ESCO CARNS 2000, S.L.U. es reserva el dret unilateral i sense previ avís de donar de baixa a qualsevo usuari que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web, sense que l’usuari tingui dret a reclamació de cap tipus per aquestes accions.

ESCO CARNS 2000, S.L.U. es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d’ús, acceptant l’usuari que la no inicació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a les mateixes, restant aquestes vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.

C. Responsabilitats

Posant a disposició de l’usuari aquesta pàgina web, volem oferir-li tota una sèrie de serveis i continguts de qualitat, amb la màxima diligència en la prestació d’aquests serveis i continguts i en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no responem davant la presència de virus o altres elements que d’alguna forma puguin fer malbé el sistema informàtic de l’usuari.

L’usuari assumeix l’exempció de qualsevol responsabilitat d’ESCO CARNS 2000, S.L.U. per causes de força major, incloses les fallades tecnològiques pròpies o alienes derivades de l’estat actual de la tecnologia.

L’usuari té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excesiva sobrecàrrega de funcionament als nostres serveis informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o software que alteri el normal funcionament de la nostra web o, en definitiva, pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tota adquisició de productes mitjançant aquesta pàgina web es regirà per les “Condicions Generals de Compra”, en especial, en allò referent a preus, impostos, lliurament de productes i devolucions. L’usuari ha d’acceptar les condicions de compra dels productes abans d’adquirir-los.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web i es l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que es derivi sobre la pàgina web, incloent, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic o jurídic advers, a més de la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, i l’usuari està obligat a mantenir indemne a ESCO CARNS 2000, S.L.U. per qualsevol reclamació derivada, directa o indirectament, dels fets.

ESCO CARNS 2000, S.L.U. queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades al seu portal, i no garantitza l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres websites, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús dels mateixos.

Totes les imatges dels nostres productes publicades a aquesta pàgina web tenen caràcter exclusivament orientatiu, a efectes de facilitar a l’usuari la seva identificació i descripció. En conseqüència, el producte final adquirit pel client pot diferir de la imatge ofertada en la pàgina web.

ESCO CARNS 2000, S.L.U. queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’usuari de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

L’usuari reconeix que ha entés tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes i, per tant, les acepta íntegrament i expresament.

L’usuari és plenament conscient de que la navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús.

D. Vigència de les condicions generals d’accés a la web

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, us podeu posar en contacte amb nosaltres amb les dades indicades anteriorment.