Condicions generals

INFORMACIÓ I CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

El present acord regula les condicions generals de compra dels productes ofertats en aquesta pàgina web per part d’ESCO CARNS 2000, S.L.U. amb domicili al Carrer de Casanova, núm. 144 Baixos 2 – 08036 BARCELONA, provista de C.I.F. nº B62151956, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb les següents dades: Tom núm. 32325, Foli núm. 191, Fulla B 206891

El client, en el moment que completa el procés de registre, i compra algun dels nostres productes, accepta i es somet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d’accés al nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l’enllaç “Avisos Legals”.

El client reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.

1. Procediments de compra

Escollir productes i afegir-los a la Cistella de la Compra (els productes alcohòlics de la secció de vins i caves només podran ser comprats per persones que hagin arribat a la majoria d’edat legal).

 • Afegir-los a la Cistella de la Compra.
 • Efectuar l’ordre de compra.
 • Registrar-se com a usuari.
 • Omplir el formulari.
 • Escollir modalitat de pagament.
 • Efectuar el pagament per targeta de crèdit o ordre d’enviament contra reembossament.

2. Preus

En contraprestació pels productes adquirits, el client accepta pagar expressament a ESCO CARNS 2000, S.L.U. les quantitats especificades en el moment de la compra en la relació de preus establerta a la pàgina web escofetoliver.com per al corresponent producte escollit.

Tots els preus publicats inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) corresponent.

ESCO CARNS 2000, S.L.U. pot modificar unilateralmente els preus dels seus productes, així com decidir quins productes comercialitza a la seva pàgina web.

Els gastos d’enviament NO estan inclosos al preus dels productes, als que se’ls afegirà un import fixe per cada comanda, indicat quan s’efectua l’ordre de compra, pels gastos de gestió, embalatge i enviament. Només seran gratuïts aquells enviaments que superin els imports de compra indicats a la pàgina web.

3. Pagament

S’accepten les següents formes de pagament:

 • Online, mitjançant Targeta de Crèdit, transferència bancaria, PayPal, i Bizum. Aquest sistema és totalment segur i el més ràpid. La transacció es realitza connectant directament amb l’entitat bancària i la nostra empresa no té coneixement de les dades referents a la targeta de crèdit del client. Utilitzant aquest sistema preparem directament la comanda i el client la rep al seu domicili sense més tràmits. 
 • Tots els procediments de pagament es realitzen per mitjà de serveis segurs, garantitzant a ESCO CARNS 2000, S.L.U. la confidencialitat de les comunicacions que mantengui amb el client.

Les targetes de crèdit acceptades són Visa, Visa Electron i MasterCard.

En el cas de fer el pagament mitjançant Bizum la comanda se servirà, com a molt aviat, 24 h més tard a l’espera de confirmació bancaria.

4. Productes i disponibilitat

ESCO CARNS 2000, S.L.U. no pot garantir en tot moment la disponibilitat dels productes ofertats a la seva pàgina web. En el cas que el producte comprat es trobi esgotat, l’usuari tindrà l’opció d’escollir altre, o sol·licitar la devolució de l’import abonat.

Totes les imatges dels nostres productes publicades a la nostra pàgina web tenen caràcter exclusivament orientatiu, a efectes de facilitar a l’usuari la seva identificació i descripció. En conseqüència, el producte final adquirit pel client pot diferir de la imatge ofertada en la pàgina web. Així mateix, el pes ofertat del producte és aproximat, podent diferir lleugerament, tant a la baixa com a l’alça.

Les begudes alcohòliques unicament poden ser comprades per majors d’edat.

5. Enviaments

El client ha de facilitar el lliurament del producte comprat, i ha de posar en coneixement d’ESCO CARNS 2000, S.L.U. les franges horàries preferibles per al lliurament de la compra, dins de l’horari laboral. ESCO CARNS 2000, S.L.U. queda exonerada per qualsevol retard extraordinari degut a problemes per a la recepció del producte per part del client.

Si per qualsevol motiu necessita modificar l’adreça o l’horari de lliurament, pot comunicar-lo al nostre departament d’Atenció al Client.

S’afegirà un import fixe per cada comanda, corresponent als gastos de gestió, embalatge i enviament, excepte per a les compres superiors als imports estipulats en la pàgina web.

En cas de que l’enviament es rebi amb cops o en mal estat, s’haurà d’indicar a l’Albarà de lliurament del transportista. No es podran acceptar reclamacions per problemes d’enviament si no s’indica cap incidència a l’Albarà de lliurament.

6. Impostos

Tots els nostres Preus inclouen l’IVA corresponent.

7. Factures

Quan es realitza una compra a través de la nostra web, l’usuari rep automàticament una Factura a la seva adreça de correu electrònic, o en mà als pagaments contra reembossament.

El client és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar-nos en coneixement de qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant ESCO CARNS 2000, S.L.U. exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

8. Devolucions

Tens dret a desistir d’aquest contracte en un termini de 14 dies naturals sense justificació. El termini de desistiment expirarà en el termini de 14 dies naturals que vostè o un tercer indicat per vostè, diferent del transportista, hagi adquirit la possessió de l’ordre de compra.

Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-nos la seva decisió de desistir de la comanda de compra mitjançant declaració inequívoca (per exemple, carta enviada per correu postal, o correu electrònic): ESCO CARNS 2000, S.L.U. Casanova, núm. 144 baixos 2 – 08036 Barcelona, telf. 93 477 43 17, o per correu a info@escofetoliver.com

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part teva, et reemborsarem tots els pagaments rebuts de tu, incloses les despeses d’enviament (a excepció de les despeses addicionals resultants de la teva elecció del mètode de lliurament diferent de la forma de lliurament ordinària menys costosa que oferim) sense demora indeguda i, en tot cas, no més tard de 14 dies naturals des de la data en què se’ns informi de la teva decisió de desistir aquesta comanda de compra.

Procedirem a realitzar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat per vostè per a la transacció inicial, llevat que vostè hagi proporcionat expressament el contrari; en qualsevol cas, no incorreràs en cap despesa com a conseqüència de la devolució.

Recollirem la mercaderia i ens encarregarem de les despeses de devolució de la mercaderia. Només serà responsable de la disminució del valor dels béns resultants d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament de la mercaderia. El dret de desistiment no s’aplicarà als contractes relatius a:

 • El subministrament de béns realitzat segons les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzat.
 • El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar ràpidament. 
 • El subministrament de béns segellats que no siguin aptes per a la seva devolució per motius de protecció o higiene sanitària i que hagin estat desprecintats després del lliurament. 
 • El subministrament de mercaderies que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’han barrejat indissociablement amb altres béns.

Pot informar-nos del seu dret a desistir del present contracte a través del correu electrònic info@escofetoliver.com

Té a la seva disposició en format pdf el formulari de desistiment per a que el pugui omplir i ens el faci arribar a la mateixa adreça de correu electrònic.

9. Compromís, acceptació i validesa del contacte

Com s’indica en la política de privacitat de la nostra pàgina web, el client és el responsable de facilitar les seves dades de forma exacta i veritable, així com de l’actualització de les mateixes.

El client reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El client reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes oferits a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, i afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.

El client és plenament conscient de que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “click” corresponent indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del producte.

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran a través de correu electrònic. El client és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement d’ESCO CARNS 2000, S.L.U. de qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació, el client haurà de posar-lo en coneixement d’ESCO CARNS 2000, S.L.U. a l’e-mail o telèfons indicats en aquest contracte.

10. Normativa Aplicable

El present contracte té caràcter mercantil i es regirà i interpretarà d’acord a les lleis espanyoles.

11. Altres

Per a qualsevol altre dubte o consulta que no estigui especificat anteriorment, trucar al nostre Servei d’Atenció al Client, amb telèfon 93 477 43 17 o bé enviar la consulta a info@escofetoliver.com.

.